Έτοιμο το «Κέντρο Αρωγής Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ»

Ένα πραγματικό κόσμημα αποτελεί το «Κέντρο Αρωγής Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ» που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Αποτελεί ένα έργο που υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Δήμο της Θεσσαλονίκης.
Το έργο αφορά στη διαμόρφωση και τον πλήρη εξοπλισμό του πρώτου ορόφου του δημοτικού κτιρίου στην οδό Παπαρηγοπούλου 7, προκειμένου να στεγαστεί το  Κέντρο Αρωγής Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ. Οι δράσεις του κέντρου θα υλοποιούνται σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο θα παρέχει ημερήσιες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής / νοσηλευτικής φροντίδας και υποστήριξης καθώς και υγιεινής και σίτισης σε άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες ( ενεργοί χρήστες ), τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα και αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα καθημερινής διαβίωσης. Το Κέντρο Αρωγής Εξαρτημένων θα έχει δυνατότητα υποδοχής 30 ατόμων την ημέρα.
Το όφελος από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εξαρτημένων ατόμων και παράλληλα η δυνατότητα παραπομπής για ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα εφόσον υπάρξει αίτημα θεραπείας.
Στόχος της ομάδας μελέτης ήταν η δημιουργία ενός ζεστού και φιλόξενου χώρου που παραπέμπει στην ατμόσφαιρα ενός σπιτιού και όχι στο απρόσωπο περιβάλλον ενός δημόσιου κτιρίου. Το Κέντρο μελετήθηκε σε συνεργασία με τους υπεύθυνους γιατρούς σύμφωνα με τις ανάγκες του και σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια, από τη βασική διαρρύθμιση, την  επιλογή υλικών , επίπλωσης και εξοπλισμού, μέχρι τις γραφιστικές απεικονίσεις στους τοίχους, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας φιλόξενης αγκαλιάς για τους χρήστες του χώρου.