Ξανά πρόεδρος του ΕΚΘ ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα, η νέα Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 33ου Τακτικού Συνεδρίου (8,9 &11 Νοεμβρίου 2018) και εξέλεξε τον Πρόεδρο, τα μέλη του Προεδρείου και την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Κ.Θ.

Πρόεδρος του Ε.Κ.Θ. επανεξελέγη  ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

Η θέση του Αντιπροέδρου παραμένει κενή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός του Προεδρείου είναι:

Αραμπατζής Αναστάσιος,  Κυπριανίδης Θεοχάρης, Κωνσταντινίδης Σιδέρης, Στολτίδης Λεωνίδας, Ηλιού Κωνσταντίνος, Νιβορλής Γιάννης,  Ζωγραφίδης Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Κυριάκος